Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 283028andere vergunningGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - snoeien van een beschermde boomsoort - Rott 36, Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het snoeien van een beschermde boomsoort op het perceel Rott 36 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 225 (ontvangen 12-08-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.