Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 28242Beschikkingen | afhandelingDe Boelelaan 1117, Amsterdam, renoveren verpleegafdelingen 9B en 9C

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken.  De aanvraag betreft het renoveren van de verpleegafdelingen 9B en 9C en het plaatsen van technische ruimten op het dak op het gebouw.  Aanvrager: Stichting VUmc Zaaknummer: 9996557

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier

Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.