Gemeenteblad van Dongen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DongenGemeenteblad 2021, 282399omgevingsvergunningOntvangst aanvraag op 16 augustus 2021

Op 16 augustus 2021 is een aanvraag ontvangen voor 21086 Dongen Pallets Revisieaanvraag 2021 op locatie Industriestraat 18, 5107NC Dongen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-013027. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieuinrichting

ProcedureDe aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

ZienswijzeU kunt in een later stadium een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de gemeente. Bij de publicatie van het ontwerpbesluit zullen wij u hierover nader informeren. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via info@dongen.nl onder vermelding van het zaaknummer.