Oudemirdum, De Bûterkamp 3 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe loods en bedrijfswoning (OV 20210471)

Op 10-8-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 22-09-2021. De aanvraag betreft het bouwen van een nieuwe loods en bedrijfswoning .

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven