Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 279607omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 4 augustus 2021 tot en met 11 augustus 2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Koningin Emmastraat 12, Fijnaart

aanleggen van een inrit

2 augustus 2021

Industrieweg 1, Zevenbergen

uitbreiden van de bedrijfsruimte

2 augustus 2021

diverse locaties gemeente Moerdijk

vervangen van 6 fietsvoetgangersbruggen

10 augustus 2021

Steenpad 23, Willemstad

plaatsen van een damwand in een aangrenzende sloot en aanleggen van een uitrit met duiker

28 juli 2021

Huizersdijk 23A, Zevenbergen

plaatsen van een bewegende vlonder

2 augustus 2021

Rijksweg A 59 1, Fijnaart

plaatsen van een overkapping t.b.v. een snellaadstation en kappen van bomen

5 augustus 2021

Fuutweg 3, Klundert

plaatsen van een toegangspoort

10 augustus 2021

Rollaaf 13, Zevenbergen

realiseren van een muurdoorbraak in de woning

11 augustus 2021

Middenweg 40, Moerdijk

bouwen van een nieuw koel- en vrieshuis

3 augustus 2021

Bisschop Hopmansstraat 14, Noordhoek

bouwen van een (bedrijfs)woning

2 augustus 2021

Kreitenborg 15, Zevenbergen

aanpassen van een inrit

2 augustus 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.