Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 277563omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Noelweg 19 6171 HB te Stein (O2021-131\0971176151)

Kennisgeving verlenging beslistermijn:

Burgemeester en wethouders van de gemeenteStein hebben besloten om de beslistermijn van de op 22 juni 2021 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met registratienummer O2021-131\0971176151 voor het verbreden van een in-/ uitrit gelegen aan Noelweg 19 6171 HB te Stein met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.

 

Rechtsbescherming:

Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beslissing ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag. De aanvraag kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.