Gemeenteblad van Nijkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkGemeenteblad 2021, 27653Overige overheidsinformatieGemeente Nijkerk – Voorlopige agenda raadsvergadering donderdag 18 februari 2021

Aanvang 19.30 uur (online)

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vragenuurtje (artikel 35 Reglement van orde)

Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

3. Ingekomen stukken en mededelingen (2021-012)

De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.

MET DEBAT

4. Vaststelling ontwerpbestemmingsplan De Goede Woning, Nijkerkerveen (2021-005)

5. Bestemming Nijkerk. Visie op de vrijetijdseconomie 2021-2030 (2020-026)

6. Kaderbrief 2022 Omgevingsdienst de Vallei (2021-003)

7. Kaderbrief Regio Foodvalley 2022-2025 (2021-007)

8. Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 (2021-011)

9. Ter kennisname: besluitenlijst van 28 januari 2021

10. Sluiting

________________________________________

Aanvullende informatie:

De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeente (www.nijkerk.eu/gemeenteraad). De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud. De raadsvergaderingen zijn live en ook achteraf via internet te bekijken. De vergaderingen worden zowel met beeld als geluid uitgezonden. U kunt de (live)uitzendingen vinden via de website van de gemeente.