Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2021, 275632ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Haarlemmermeer - ontwerpbestemmingsplan - Nieuw-Vennep Veldbloemstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan

Nieuw-Vennep Veldbloemstraat met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGnwvveldbloemstr-B001 ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan 

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de zuidoostzijde van Nieuw-Vennep tussen de Veldbloemstraat, Dotterbloemstraat en Madeliefstraat.

Het bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep Veldbloemstraat’ maakt de bouw van 43 sociale huurwoningen mogelijk op de locatie van de voormalige Rehobothschool aan de Veldbloemstraat te Nieuw-Vennep.

Postcode: 2153BZ

Inzien

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het plan en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente www.haarlemmermeer.nl/ro

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn de stukken op werkdagen in te zien van 9-17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900–1852.

Het is niet uit te sluiten dat wegens maatregelen in verband met het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De terinzageligging begint op 16 augustus 2021 en duurt zes weken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan zowel digitaal, schriftelijk als mondeling naar voren brengen.

Digitaal kan dit met gebruikmaking van DigiD door een formulier in te vullen dat u vindt via de website van de gemeente Haarlemmermeer www.haarlemmermeer.nl/ro.

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).

 

Hoofddorp, 13 augustus 2021