Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 274977omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Lemiers-Rijksweg 104c, 6295AR Lemiers

Op 3 augustus 2021 is een aanvraag ontvangen voor wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van het verkopen van (gedemonteerde) lockers op locatie Lemiers-Rijksweg 104c, 6295AR Lemiers. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-013481. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nl of telefoonnummer 043-3068568.