Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 274150vergadering of stuk van het bestuurGemeente Vaals - vastgesteld mandaatbesluit behandeling van verzoeken in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het College van Burgemeester en Wethouders van Vaals maken bekend dat de Raad van de gemeente Vaals in zijn openbare vergadering van 12 juli 2021 heeft vastgesteld:

Het mandaatbesluit behandeling van verzoeken in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Inwerkingtreding: op de dag na digitale bekendmaking met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.