Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 268488omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Holenweg Het Einde Elsloo (O2021-144\0971178263)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-144\0971178263, ingekomen op 20 juli 2021 voor het oprichten van een paardenpension gelegen aan Holenweg ong. (nabij Het Einde 20) te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.