Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2021, 26807Plannen | ruimtelijkKennisgeving voorbereiding bestemmingsplan ‘Lunteren, Onderstation Valleilijn’

Op grond van art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ede gaat binnenkort een bestemmingsplan voorbereiden voor een nieuw onderstation ten behoeve van de Valleilijn in Lunteren.

Inzage

In deze fase van de voorbereiding liggen er nog geen stukken ter inzage, kunt u nog geen zienswijzen indienen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd komt het ontwerp bestemmingsplan (digitaal) ter inzage te liggen. Dan is het mogelijk om te reageren. Wanneer dat is, en hoe u kunt reageren, publiceert de gemeente in het weekblad Ede Stad, de Staatscourant en op www.officielebekendmakingen.nl

Gebied en gevolg

Op het traject Ede-Wageningen – Barneveld wil ProRail nieuwe treinen laten rijden, waardoor een grotere belasting van het stroomnet wordt gevraagd. Deze treinen zijn langer en vragen daardoor om meer stroom. ProRail wil daarom een onderstation realiseren in de directe nabijheid van het betreffende spoortraject. Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van Lunteren in de gemeente Ede, net ten zuiden van Barneveld en bestaat uit een grasveld gelegen tussen het spoor en de Hessenweg. Het plangebied wordt begrensd door een rundveehouderij (Hessenweg 153) aan de noordzijde, de Hessenweg aan de oostzijde en het spoor aan de westzijde.

Informatie

Voor meer informatie belt u Jan-Frans de Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 01 65.