Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 267386omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging 2021-000545, Princenhof 9, 1611WS Bovenkarspel

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Princenhof 9, 1611WS Bovenkarspel

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Princenhof 9, 1611WS Bovenkarspel

Voor: uitbreiden van de winkel

Datum besluit: 5 augustus 2021

Bezwaar

Bezwaar maken is alleen mogelijk tegen het besluit dat de beslistermijn is verlengd. Inhoudelijk bezwaar maken kan op een later tijdstip.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.