Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 264950omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning strook tussen Business Park Stein 133 en 323 te Elsloo (O2021-049\0971168793)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-049\0971168793, ingekomen op 8 maart 2021 voor het aanleggen van een leidingentracé gelegen aan strook tussen Business Park Stein 133 en 323 te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.