Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 253642omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de dakgoot aan de Laan van Assumburg 105, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

 

  • Locatie : Laan van Assumburg 105

    Zaaknummer : Z/2021/366277

    Omschrijving : wijzigen van de dakgoot 

    Ontvangstdatum: 23 juli 2021

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.