Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 253433omgevingsvergunningStation Amsterdam Zuid, Amsterdam - tijdelijk vervangen roltrappen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het tijdelijk vervangen van de roltrappen door vaste trappen en het dichtleggen van de vide op perron 2 op de locatie Station Amsterdam Zuid (kadastrale sectie AK, nummer 3918) te Amsterdam. Datum verlengingsbesluit: 27 juli 2021 Aanvrager: ProRail B.V. Zaaknummer: 10344020

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.