Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 252968ruimtelijk plan of omgevingsdocumentONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘OUDE MOERDIJKSEWEG ONG TE ZEVENBERGSCHEN HOEK’, GEMEENTE MOERDIJK

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 29 juli tot en met 8 september voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Oude Moerdijkseweg ong te Zevenbergschen Hoek’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BGOMwegongZH-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld voor het uitbreiden van de bestaande bestemming ‘bedrijf. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijzen

Iedereen kan tot en met 8 september 2021 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oude Moerdijkseweg ong”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.