Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Europaplein 85 1078GZ Amsterdam

Adres: Europaplein 85 1078GZ Amsterdam

Omschrijving: brandveilig gebruik van het gebouw ten behoeve van een kinderdagverblijf

Besluit: verleend

Verzonden naar aanvrager op: 22-07-2021

Zaaknummer: Z2021-Z001518

OLO nummer: 5892501

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een verzoek naar stadsloket.zuid.vergunningen.dvl@amsterdam.nl en vermeld daarin straatnaam, huisnummer en Zaak- en OLO nummer.

Beroep instellen tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Als belanghebbende kunt u een beroep instellen bij de rechtbank.

Let op: u moet wel een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij de gemeente of gegronde redenen hebben waarom u dit niet heeft gedaan.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal beroep instellen via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze site vindt u ook meer informatie.

U kunt uw beroepschrift ook per post sturen naar:

Rechtbank Amsterdam

Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht algemeen

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Vermeld in uw beroepschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- de datum waarop u het beroepschrift schrijft en uw handtekening

- het besluit waartegen u beroep instelt, datum en het zaaknummer van het besluit

- de reden(en) waarom u beroep instelt

Voorlopige voorziening

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u beroep instelt geldig blijft totdat over uw beroep is beslist. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar:

- www.rechtspraak.nl

- tabblad 'de Rechtspraak'

- keuze 'Organisatie'

- keuze 'Rechtsgebieden' (onder de kop 'U en de rechtspraak')

- keuze 'Hoe werkt het bestuursrecht' (onder het kopje 'Bestuursrecht')

- keuze 'Voorlopige voorziening' (onder het kopje 'Naar de bestuursrechter')

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam

Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht algemeen

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Of digitaal via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Naar boven