Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 249106overige overheidsinformatieVeiligheidsregio Zuid-Limburg – Besluit intrekking noodverordening - gemeente Vaals

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO ZUID-LIMBURG

 

OVERWEGENDE

 

  • -

    Dat de dreiging van het hoogwater en daarmee de dreiging van overstromingen aanzienlijk is afgenomen;

  • -

    Dat hierdoor de noodzaak tot het geven van algemene voorschriften in verband met de algemene veiligheid en het voorkomen en bestrijden van wanordelijkheden is komen te vervallen;

Gelet op artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s jo. 176 Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

De noodverordeningen op grond van artikel 176 van de Gemeentewet met als doel te voorkomen dat ramptoeristen zich begeven in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Meerssen, Maastricht, Eijsden-Margraten, Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul zoals besloten op 15 juli 2021 met onmiddellijke ingang in te trekken.

Maastricht, 17 juli 2021

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg,