Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 2438Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Amsterdam - Besluit subsidieplafonds subsidieregeling bewonersinitiatieven stadsdeel Zuid en subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel Zuid

Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam:

 

 • 1.

  De volgende subsidieplafonds conform de desbetreffende subsidieregelingen voor het jaar 2021 vast te stellen:

   

  • a.

   € 154.110 voor de subsidieregeling bewonersinitiatieven stadsdeel Zuid;

    

  • b.

   € 75.000 voor de subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel Zuid.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020,

De voorzitter

Sebastiaan Capel

De secretaris

Justine Ros