Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2021, 243333omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning Bouwen / Werken Haarveld kavel 50 en 51 te Roden, het realiseren van nieuwbouw kantoorpand met bedrijfshal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning

- Haarveld kavel 50 en 51 te Roden, het realiseren van nieuwbouw kantoorpand met bedrijfshal