Ontwerpbesluit vaststellen Hogere waarden Zuid-oost Triangel

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor weg- en spoorweglawaai ten behoeve van het bestemmingsplan Triangel Zuid-oost.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2020128565.

Inzage

Voor het inzien van het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000).

Zienswijzen

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Naar boven