Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 242746vervreemding erfgoedDefinitieve aanwijzing gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 20 juli 2021 besloten om op basis van de Erfgoedverordening 2010, de redengevende beschrijving en op basis van het advies van de monumentencommissie, de volgende objecten in de gemeente Best aan te wijzen als gemeentelijk monument:

Adres

  • 1.

    Oranjestraat 30, kadastraal bekend H7056

  • 2.

    Oranjestraat 32, kadastraal bekend H7054

De Erfgoedverordening 2010 en de redengevende beschrijving liggen met ingang van woensdag 28 juli 2021 voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best.

Tegen dit besluit kan een ieder tot en met dinsdag 7 september 2021 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 50, 5680 AB BEST. Voorts kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een bezwaarschrift indienen per e-mail is niet mogelijk.

Best, 27 juli 2021

College van burgemeester en wethouders gemeente Best