Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 241275omgevingsvergunningVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde aan de Debora Bakelaan 67, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken:

 

  • Locatie : Debora Bakelaan 67

    Omschrijving : plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

    Zaaknummer : Z/2021/361855

    Datum besluit : 15 juli 2021

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251