Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 240905omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Catharijnesteeg 18 A Barneveld, het wijzigen van de bovenverdieping naar een appartement

 

Zaaknummer 2021W1421

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.