Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 240317inspraakVoor inspraak ter inzage: Gewijzigde Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 en Nadere regels verdeling schaarse vergunningen.

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen heeft 13 juli 2021 ingestemd met de actualisatie van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 en Nadere regels verdeling schaarse vergunningen. De huidige verordening is strijdig met de hogere (Europese) wet- en regelgeving.

Voordat de verordening en nadere regels worden ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden liggen de concepten van 21 juli tot en met 29 september 2021 ter inzage:

  • Compagnieshuis, gemeentebalie, Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen

  • Website gemeente Hoogeveen, www.hoogeveen.nl

     

Tot en met 29 september 2021 kan iedereen een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) kenbaar maken. De schriftelijke zienswijze mag gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen of per e-mail naar info@hoogeveen.nl.