Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 239240overige overheidsinformatie[Gemeente Barneveld - Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) – M Ptasiński Garderbroekerweg 235 B Kootwijkerbroek ]

 

[Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om van onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrek naar een onbekende bestemming met ingang 19-07-2021. - M Ptasiński geboren 01-04-1983 en K Ptasiński geboren 08-01-2020 , Garderbroekerweg 235 B , 3774 JE Kootwijkerbroek Reageren?Bent u dit of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met het team adresonderzoek van de gemeente Barneveld. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden naar gemeente Barneveld, team adresonderzoek, Postbus 63, 3770 AB Barneveld of per email naar adresonderzoek@barneveld.nl. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het team adresonderzoek via telefoonnummer 14 0342. Indien wij binnen twee weken na de datum van deze bekendmaking geen nadere adresinformatie van/over bovenstaande personen ontvangen, zullen zij ambtshalve uitgeschreven worden uit de BRP.]