Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 239024omgevingsvergunningElle Molstraat 2 INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Elle Molstraat 2 t/m 7, Jan Heesjesstraat 27 t/m 30, Pastoor Ammerlaanstraat 1 t/m 7 en Tom Karstenstraat 1 t/m 9, uitvoeren meerwerkopties aan de 26 nieuwbouw woningen

Ingediend 16 juli 2021

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.