Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2021, 238819omgevingsvergunningVerlening omgevingsvergunning BOUWEN / AFWIJKING Zuidenveld te Roden, het vernieuwen van de uitbouw, 16 juli 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor:

 

- Zuidenveld te Roden, het vernieuwen van de uitbouw, 16 juli 2021.

 

Binnen zes weken na deze datum kan hiertegen een bezwaarschrift worden ingediend bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.