Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2021, 238532omgevingsvergunningBesluit omgevingsvergunning OV 21066 Capucijnerplein 17 in Budel verleend

De gemeente heeft op 8 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer OV 21066 voor het Opslag in steegje achter Jumbo op locatie Capucijnerplein 17 in Budel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Roerende zaken

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 9 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.