Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 238219omgevingsvergunningOntvangen melding lozing, Prinses Margrietlaan 30 in Best

Op 16 juli 2021 ontving de gemeente Best onderstaande melding lozing:

Omschrijving:

melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Locatie:

Prinses Margrietlaan 30 in Best

Dossiernummer:

HZ_MLOZ-21-01186

 

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken.