Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2021, 237054overige overheidsinformatieGemeente Nissewaard – Voornemen verwijderen aanhangwagen – Lorentzweg, Spijkenisse

 

De gemeente Nissewaard is voornemens een aanhangwagen, zonder kenteken en geparkeerd aan de Lorentzweg in Spijkenisse, te laten verwijderen op dinsdag 27 juli 2021 om 10:00 uur (met toepassing van artikel 125 Gemeentewet en 5:25 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)). Deze aanhangwagen staat geparkeerd in strijd met artikel 5:6 Algemene plaatselijke verordening Nissewaard. De rechthebbende van de aanhangwagen heeft de tijd tot en met maandag 26 juli 2021 om de aanhangwagen zelf te verwijderen.

De kosten verbonden aan het verwijderen en opslaan van de aanhangwagen worden verhaald op de rechthebbende. De aanhangwagen wordt voor een termijn van 13 weken opgeslagen. Daarna zal tot vernietiging van de aanhangwagen worden overgegaan.

De rechthebbende kan de aanhangwagen, na het voldoen van de gemaakte kosten, meenemen.

Mocht blijken dat de te maken kosten hoger liggen dan de eventuele opbrengst van de aanhangwagen, dan is de gemeente bevoegd, op grond van artikel 5:30 Awb, de aanhangwagen 14 dagen na dinsdag 27 juli 2021 te laten vernietigen.

Reactie (bezwaar)

Bent u het niet eens met dit voornemen of besluit? Dan kunt u tot en met 31 augustus 2021 een bezwaarschrift indienen. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

  • de datum van de brief,

  • uw naam en adres,

  • uw bezwaren,

  • het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het beroepsschrift en stuur het naar:

  • Gemeente Nissewaard

  • het college van burgemeester en wethouders

  • Postbus 25

  • 3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over het verwijderen van de aanhanger, bel dan naar team Toezicht via telefoonnummer 140181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl