Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 232661omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, Frater S. Romboutsstraat 29 in Best

Op 13 juli 2021 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het realiseren van een uitbouw aan de voorzijde

Locatie:

Frater S. Romboutsstraat 29 in Best

Activiteit:

  • Bouwen

Dossiernummer:

WABO_VERG-21-01157

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Omgevingszaken, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer het college zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.