Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 230225omgevingsvergunningOntvangen aanvraag drank- en horecawetvergunning, Oirschotseweg 1 in Best

Op 9 juli 2021 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het aanvragen van een drank- en horecavergunning

Locatie:

Oirschotseweg 1 in Best

Dossiernummer:

HZ_DHW_V-21-01151

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Omgevingszaken,tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt de burgemeester een beslissing op de aanvraag. Hij kan deze termijn één keer verlengen als dat nodig is. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer de burgemeester zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.