Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 228425omgevingsvergunningVissersburen 82 , Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van lichtbalken met logo (OV 20210407)

Op 19 mei is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 25 augustus. De aanvraag betreft het plaatsen van lichtbalken met logo.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).