Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 227870omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Magalhaesstraat 12 A Barneveld, het verbouwen van de woning

 

Zaaknummer 2021W1513

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.