Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 22757Beschikkingen | afhandelingVerlenging van de verleende tijdelijke standplaatsvergunning voor een Winter Walk Thru van 1 januari tot en met 28 februari 2021 – Zuideinde 119 Roelofarendsveen - GV 36438

Verzenddatum: 22 januari 2021

Datum: vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wel kunt u een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.