Gemeenteblad van Lisse

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseGemeenteblad 2021, 22493Beschikkingen | aanvraagNieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Voerman 34 in Lisse, Kenmerk Z-21-164952, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

De aanvraag betreft het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

 

Datum ontvangst 21 januari 2021

 

Als u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan omgevingsvergunningen@hltsamen.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0252.

Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.