Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 216658ander besluit van algemene strekkingBurgemeester en wethouders van Zaltbommel – Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van een gebouw met 12 appartementen aan de Molenkampsweg 24a in Brakel. Zaaknummer: ODR2104833.

 

Wij ontvingen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor voor het brandveilig gebruik van een gebouw met 12 appartementen op het adres Molenkampsweg 24a in Brakel. Burgemeester en wethouders zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen. Daarvoor hebben burgemeester en wethouders op 8-7-2021 een ontwerpbesluit opgesteld.

 

Inzage/informatie

Het ontwerpbesluit ligt zes weken na de dag van deze bekendmaking ter inzage. Tijdens deze termijn kunt u uw mening of opmerkingen (zienswijze) naar voren brengen.

Voor de omgevingsvergunningen neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.

 

Zienswijze

U stuurt uw zienswijze naar burgemeester en wethouders van Zaltbommel, postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel. In de zienswijze moet staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van uw zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar het Omgevingsloket via 14 0418 en maak een afspraak.