Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2021, 213969andere vergunningGemeente Westvoorne - verlening omgevingsvergunning - slopen van een woning - Middelweg 19, Rockanje

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

Geaccepteerde sloopmelding:

 

  • d.d. 28 juni 2021, nr. 20530-2021/2021-093, verzonden d.d. 30 juni 2021, voor het slopen van een woning aan de Middelweg 19, 3235 NM Rockanje