Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 213307andere beschikkingBurgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de functiewijziging aan de Hendrikstraat 25 in Gameren. Zaaknummer: ODR2107724.

Burgemeester en wethouders ontvingen de aanvraag op 28-6-2021. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het afwijken van het bestemmingsplan voor de functiewijziging op het adres Hendrikstraat 25 in Gameren.

Het betreft een kennisgeving van een ingekomen aanvraag. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunning neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.