Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2021, 20958Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hogelandseweg 30 in Vianen

Op 20 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Hogelandseweg 30 in Vianen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2021-0030. De aanvraag betreft het aanbrengen van isolerende buitenbeplating en vervangen van dakpannen.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.