Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 205241Beschikkingen | afhandelingBesluit aanvraag Verordening Drank- en Horecawet Raadhuisplein 85 te Stein (A2021-052\0971174310)

Bekendmaking besluit

De Burgemeester van de gemeente Stein maakt bij dezen bekend dat zij heeft besloten dat de aanvraag op grond van de Verordening Drank- en Horecawet geregistreerd onder nummer A2021-052\0971174310 voor vergunning voor het schenken van niet-alcoholhoudende dranken in de inrichting gelegen aan Raadhuisplein 85 te Stein bij besluit van 25 juni 2021 wordt toegekend.

 

Rechtsbescherming

Het voorgenoemde besluit is genomen volgens de reguliere procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 26 juni 2021 gedurende 6 weken bezwaar worden ingediend bij De Burgemeester van de gemeente Stein. (Stadhouderslaan 200 Postbus 15, 6170 AA te Stein). In dit bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te staan, een omschrijving van het besluit, de reden(en) waarom u bezwaar heeft en uw handtekening.

Het ingediende bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.