Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 203735Beschikkingen | aanvraagBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Henriëtte Bosmansstraat 47 1077XG Amsterdam

Adres: Henriëtte Bosmansstraat 47 1077XG Amsterdam

Omschrijving: voor het op het perceel uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het casco, wijzigen van de begane grondvloer, het uitbreiden van de eerste verdieping, het vervangen van kozijnen, het plaatsen van een dakkapel en dakraam aan de voorzijde, het vergroten van de dakkapel aan de achterzijde en hetconserveren van de eerste verdiepingsvloer.

Besluit: verleend

Verzonden naar aanvrager op: 23-06-2021

Zaaknummer: Z2021-Z000989

OLO nummer: 5825539

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een verzoek naar stadsloket.zuid.vergunningen.dvl@amsterdam.nl en vermeld daarin straatnaam, huisnummer en Zaak- en OLO nummer.

Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en het zaaknummer van het besluit

- de reden(en) waarom u bezwaar maakt

- eventueel uw e-mailadres

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd onder het tabblad 'Contact'.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar:

- www.rechtspraak.nl

- tabblad 'de Rechtspraak'

- keuze ‘Organisatie’

- keuze ‘Rechtsgebieden’ (onder de kop ‘U en de rechtspraak’)

- keuze ‘Hoe werkt het bestuursrecht’ (onder het kopje ‘Bestuursrecht’)

- keuze ‘Voorlopige voorziening’ (onder het kopje ‘Naar de bestuursrechter’)

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam

Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.