Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 202605Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 16 juni 2021 tot en met 23 juni 2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Torenveld diverse straten, Zevenbergen

renoveren van 83 woningen

23 juni 2021

Tonsedijk 2b, Fijnaart

verbouwen en uitbreiden van de woning

17 juni 2021

Galgenweg 62, Zevenbergen

plaatsen van een sporttoestel

22 juni 2021

Prinses Irenestraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses Margrietstraat en Koningin Julianalaan | Prins Willem Alexanderstraat, Prins Hendrikstraat, Prinses Christinastraat, Prins Johan Frisostraat | Prins Constantijnstraat, Koningin Emmastraat en Prinses Christinastraat, Willemstad.

plaatsen van 44 prefab garageboxen

17 juni 2021

Middenweg 53, Moerdijk

plaatsen van een verdieping op de portacabins

21 juni 2021

Zeestraat 90, Zevenbergen

uitbreiden van het woonhuis en aanleggen van een inrit

22 juni 2021

Kadedijk 20, Fijnaart

realiseren van een uitrit

23 juni 2021

Gruttostraat 4, Fijnaart

vervangen van de kozijnen in de voorgevel van de woning

23 juni 2021

Timberwolfstraat 15, Standdaarbuiten

veranderen van de draagconstructie

23 juni 2021

De Lint 2 t/m 20, Zevenbergen

renoveren van 10 woningen

22 juni 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.