Gemeenteblad van Lisse

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseGemeenteblad 2021, 20119Beschikkingen | aanvraagNieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Heereweg 331 in Lisse, Kenmerk Z-21-164732, het wijzigen van het gebruik naar kantoorbestemming

De aanvraag betreft het wijzigen van het gebruik naar kantoorbestemming

 

Datum ontvangst 19 januari 2021

 

Als u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan omgevingsvergunningen@hltsamen.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0252.

Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.