Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 19940Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van l-elementen - Lemiers-Rijksweg 132 b, Lemiers

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het plaatsen van l-elementen op het perceel Lemiers-Rijksweg 132 b te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 641 (ontvangen 04-01-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.