Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2021, 198565Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafonds Welzijn 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Almere,

 

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Almere 2020,

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende subsidieplafonds voor het jaar 2021 voor Welzijn tijdens corona voor jeugd en kwetsbare groepen:

 

  • 1.

    Eerste termijn, aanvraagtermijn eindigend op 30 juni 2021 € 850.000,-

  • 2.

    Tweede termijn, aanvraagtermijn eindigend op 30 september 2021 € 425.000,-

 

De verdeelsleutel van boven vermelde categorie van subsidies is “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”.

 

 

Aldus vastgesteld,

Almere,

17 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Almere,

namens hen,

J.M.C. Van der Meulen Afdelingsmanager Zorg & Welzijn