Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2021, 196908Overige overheidsinformatieVerkeersbesluit Kattenwinkelweg - instellen 30 km/uurzone

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

Kattenwinkelweg, op 18 juni 2021 onder kenmerknummer 131509-2021, betreffende het instellen van een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur ten aanzien van het weggedeelte tussen Kattenwinkelweg 4 en Kattenwinkelweg 30.

Dit besluit ligt van 23 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021 ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle (voor tijdstip zie rubriek ‘adressen en openingstijden’ via www.zwolle.nl ). Het besluit is tevens in te zien in de Staatscourant.  (www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant).

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. 

 

Zwolle, 18 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

Namens deze:

A. van de Kraats