Gemeenteblad van Venray

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayGemeenteblad 2021, 19598Beschikkingen | aanvraagWet milieubeheer - meldingen (art. 8.40 Wm) (Smakterweg 70 te Venray)

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Smakterweg 70 te Venray – het veranderen van het bedrijf (HZ-8.40-2020-0075)

De inrichting moet voldoen aan de voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. U kunt de desbetreffende stukken inzien gedurende een periode van twee weken met ingang van 22 januari 2021. Het is noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken.

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

Ingrid Starmans